Att illustrera icke-linjära bildberättelser
Att illustrera icke-linjära bildberättelser är ett fortbildningsprojekt i workshop- och föreläsningsformat med avsikt att synliggöra berättartekniker och dramaturgiskt tänkande inom bildberättande i bokformat. Föreläsningen belyser begränsningen som normer inom västerländskt bildberättande skapar och introducerar dramaturgi och ramverk som möjliggör alternativa typer av berättande och läsande. Huvudfokus ligger på hur man kan skapa ramverk för en bildberättelse och hur olika beslut kring layout, form, riktning och dramaturgi påverkar berättandet. Workshopsen fokuserar på texten och bildens relation i förhållande till temporalitet, narrativ och sekvens.
Vi bör arbeta för en rik visuell kultur och en mångfald inom bildberättande. Normer inom västerländskt bildberättande, såsom linjära berättelsestrukturer, centralperspektiv och individuell berättarröst är inte nödvändigtvis problematiska, men de är begränsade. Detta projekt ämnar synliggöra dessa normer och arbeta med dem genom att låta linjära och icke-linjära berättarstrukturer samexistera.
Bokning: contact@marieherzog.com
Innehållet går att anpassa och skräddarsy efter era specifika behov, hör av er vid intresse så hittar vi den bästa formen för just er. Jag skickar jag gärna över kompletterande information med mer detaljerad innehållsbeskrivning för både workshops och föreläsning. 
Tidigare events
Norsk barneboksinstitutt, Föreläsning och workshop
BILDVÄRLD/GRÄNSLAND, Kvällsföreläsning och workshop
Open Window, Kvällsföreläsning och workshop
Att bilderboksberätta , HDK-Valand, Zoom-föeläsning
Pedagogiskt team, Malmö Stad, Zoom-föreläsning
Back to Top