Marie Herzog är en Malmöbaserad illustratör med en MFA i design från HDK-Valand (2020). Hon har  varit verksam sedan 2014 och hennes uppdrag består främst av bilderböcker för barn och vuxna (sfi) men inkluderar även  informationsmaterial, affischer och kampanjer. Hon har en bred kunskap om illustration och designprocesser inom hela produktionsledet och har undervisat och föreläst inom illustration och bildberättande.
Kontakt: contact@marieherzog.com
Bilderböcker
Ovanliga sporter 2022
Ovanliga hem 2021
Jag minns dig 2021
Börja i förskolan 2021
Ovanliga yrken 2020
Svanen 2018
Få barn 2018
Flytta ihop 2017
Välkommen på fest! 2017
ABC i stan 2016
Biobesöket 2016
Fixa hemma 2016
Äta ute 2016
Veckan 2015

Stöd & stipendier
2022 Region Skåne & Malmö Stad
Illustrationsfestival 2022
2022 Malmö Stad
BILDVÄRLD/GRÄNSLAND: Scen för alternativt bildberättande
2021 Konstnärsnämndens projektbidrag
Att illustrera icke-linjära bildberättelser
Utbildning
2018-2020 MFA in Design, HDK-Valand
Master thesis: For a Living Visual Language: Illustrating Non-Linear Narratives
2019  Skrivandet som konstnärligt verktyg, HDK
2016 Att bilderboksberätta, HDK
2011-2014 BA i grafisk design, Malmö Högskola
Kandidatuppsats: Bilderböcker, politik och samhällsstrukturer: Om bilderbokens sprängkraft som politiskt medel
2013 Bilderböcker för barn, HDK
2013 Form/Design Center, Malmö: Praktik
2010 Image Making, Sketching & Drawing, Malmö Högskola

Föreläsningar & workshops
2022-pågående Malmö Universitet, extra lärarresurs på Grafisk design programmet
2022 BILDVÄRLD/GRÄNSLAND: föreläsning och workshop
2021 Fridhems Folkhögskola: vikarierande lärare i illustration (13-17/9)
2020 Föreläsning: Att illustrera icke-linjära bildberättelser
Open Window, Kvällsföreläsning och workshop
Att bilderboksberätta , HDK-Valand, Zoom-föeläsning
Pedagogiskt team, Malmö Stad, Zoom-föreläsning
2015-2018 Kursledare inom illustration vid Folkuniversitetet i Malmö: grund, fortsättning och avanceradBack to Top