Marie Herzog är en Malmöbaserad illustratör med en MFA i design från HDK-Valand (2020). Hennes uppdrag består främst av bilderböcker för barn och vuxna (sfi) men inkluderar även informationsmaterial, affischer och kampanjer. Hon har en bred kunskap om illustration och designprocesser inom hela produktionsledet och undervisar och föreläser även inom illustration och bildberättande.
Kontakt: contact@marieherzog.com
Bilderböcker
Ovanliga sporter 2022
Ovanliga hem 2021
Jag minns dig 2021
Börja i förskolan 2021
Ovanliga yrken 2020
Svanen 2018
Få barn 2018
Flytta ihop 2017
Välkommen på fest! 2017
ABC i stan 2016
Biobesöket 2016
Fixa hemma 2016
Äta ute 2016
Veckan 2015

Stöd & stipendier
2023 -Pågående Region Skåne
BILDVÄRLD/GRÄNSLAND: Scen för alternativt bildberättande
Konstnärlig ledare. Eventen vänder sig till illustratörer, formgivare, konstnärer och andra som är intresserade av bildberättande. Våren 2023 utforskas temat ”Berättande bortom orden” genom en serie samtal och workshops på Inkonst i Malmö.

2022 Region Skåne & Malmö Stad
BILDVÄRLD/GRÄNSLAND: Illustrationsfestival 2022
www.bildvärldgränsland.se
Konstnärlig ledare. Endagsfestival på Inkonst i Malmö hösten 2022. Festivalen lyfter fram illustrationskonstens olika perspektiv genom föreläsningar, workshops, panelsamtal och aktiviteter.

2022 Malmö Stad
Konstnärlig ledare. Eventen vänder sig till illustratörer, formgivare, konstnärer och andra som är intresserade av bildberättande. Våren 2022 utforskades ”Icke-linjärt berättande” genom en serie samtal och workshops på Inkonst i Malmö.

2021 Konstnärsnämndens projektbidrag
I Usually Don't Draw Like This
Ett fortbildningsprojekt i workshop- och föreläsningsformat med avsikt att synliggöra berättartekniker och dramaturgiskt tänkande inom bildberättande.
Utbildning
2018-2020 MFA in Design, HDK-Valand
Master thesis: For a Living Visual Language: Illustrating Non-Linear Narratives
2019  Skrivandet som konstnärligt verktyg, HDK
2016 Att bilderboksberätta, HDK
2011-2014 BA i grafisk design, Malmö Högskola
Kandidatuppsats: Bilderböcker, politik och samhällsstrukturer: Om bilderbokens sprängkraft som politiskt medel
2013 Bilderböcker för barn, HDK
2013 Form/Design Center, Malmö: Praktik
2010 Image Making, Sketching & Drawing, Malmö Högskola

Föreläsningar & workshops
2022-Pågående Malmö Universitet
Extra lärarresurs på Grafisk design programmet
2022 Moderator för panelsamtal på Bildvärld/Gränsland: Illustrationsfestival 2022
Finding a Visual Voice (ENG) & Bilderbokens omvandling
2022 BILDVÄRLD/GRÄNSLAND: Scen för alternativt bildberättande
Föreläsning och workshop om icke-linjära bildberättelser
2021 Fridhems Folkhögskola
Vikarierande lärare i illustration (13-17/9)
2020 Open Window
Föreläsning och workshop om skapandet av icke-linjära bildberättelser
2020 Kursen Att bilderboksberätta på HDK-Valand
Zoom-föreläsning om examensarbetet I Usually Don’t Draw Like This
2020 Pedagogiskt team inom Malmö stad
Zoom-föreläsning om examensarbetet I Usually Don’t Draw Like This
2015-2018 Folkuniversitetet i Malmö
Kursledare inom illustration i nivåerna: grund, fortsättning och avancerad
Back to Top