Med stöd av Konstnärsnämnden har projektet vidareutvecklats under våren 2021 och finns nu tillgängligt på en extern hemsida där det går att boka föreläsningen med tillhörande workshops. Där finner du även en kompletterande digital kunskapsbank.
Att illustrera icke-linjära bildberättelser
I Usually Don't Draw Like This är en föreläsning med workshops som synliggör narrativa tekniker och dramaturgiska koncept inom bildberättande i bokformat. Föreläsningen belyser begränsningen som normer inom västerländskt bildberättande skapar och introducerar alternativa dramaturgier och ramverk vilka möjliggör andra typer av berättande och läsande. Huvudfokus ligger på hur man kan skapa ramverk för en bildberättelse och hur olika beslut kring layout, form, riktning och dramaturgi påverkar berättandet. Workshopsen fokuserar på texten och bildens relation i förhållande till temporalitet, narrativ och sekvens. 
Bokning och förfrågningar: contact@marieherzog.com
2020
Kvällsföreläsning och workshop (3h) under Open Window, ett veckolångt program där vi delar med oss av vad vi gör inom området design vid HDK-Valand.
Zoom-föreläsning (1h) för den fristående kursen Att bilderboksberätta vid HDK-Valand.
Zoom-föreläsning (1h) Pedagogiskt team, Malmö Stad, Zoom-föreläsning
Projektet ämnar stärka yrkeskunskapen inom fältet, samt avmystifiera och synliggöra normer inom västerländskt bildberättande, vilket sker bland annat genom introduktion av icke-linjära berättarstrukturer.
Vi bör arbeta för en rik visuell kultur och en mångfald inom bildberättande. Normer inom västerländskt bildberättande, såsom linjära berättelsestrukturer, centralperspektiv och individuell berättarröst är inte nödvändigtvis problematiska, men de är begränsade. Detta projekt ämnar synliggöra dessa normer och arbeta med dem genom att låta linjära och icke-linjära berättarstrukturer samexistera.

Projektet öppnar upp för en demokratisk och inkluderande teori- och kunskapsbank. Målet är att gå ifrån ett binärt synsätt och istället tillåta en pluralistisk syn där många former av bildberättande kan ta plats, så att vi i förlängningen även kan visualisera världen genom flertalet linser.
Det finns en stor yrkeskunskap inom gruppen bildberättare. Genom möten, diskussion och tillgång till ett gemensamt vokabulär för den specifika yrkeskunskapen - illustrerat bildberättande, kan professionen stärkas och bli mer demokratisk och inkluderande.
Back to Top