BILDVÄRLD/GRÄNSLAND:
Illustrationsfestival
BILDVÄRLD/GRÄNSLAND: Illustrationsfestival är en djupdykning i illustrationskonstens olika perspektiv genom en rad föreläsningar, workshops och panelsamtal på Inkonst i Malmö. Den röda tråden i festivalprogrammet är arbetsprocess och här får du möjlighet att följa den kreativa processen från skiss till färdigt verk, lyssna till samtal och presentationer, bekanta dig med nya tekniker och mycket annat! Festivalen riktar sig till yrkesverksamma illustratörer, nyfikna hemmaskissare och alla som har ett intresse för illustration och bildberättande.
Den första festivalen gick av stapeln den 22 oktober 2022 med ett spännande program fullt av workshops, föreläsningar och panelsamtal. Inbjudna organisationer var Svenska Tecknare och Illustratörcentrum. Festivalen är tänkt att återkomma på varje höst och ha ett övergripande fokus på process.
Festivalen är en del av Bildvärld/Gränsland som drivs av illustratören Marie Herzog och producenten Magnus Borgkvist Johansson. Projektet genomförs i samarbete med Inkonst och med stöd av Region Skåne och Malmö Stad.
Projektet finns här:
Bildvärld/Gränsland drivs av Marie Herzog och Magnus Borgkvist Johansson

Illustration: Klara Bartilsson

BILDVÄRLD/GRÄNSLAND:
Scen för alternativt bildberättande
BILDVÄRLD/GRÄNSLAND: Scen för alternativt bildberättande vänder sig till illustratörer, formgivare, konstnärer och andra som är intresserade av bildberättande. På våren arrangeras publika arrangemang som faller inom ramen för Alternativt bildberättande med ett specifikt fokus för varje år. 2022 belystes temat Icke-linjärt bilderboksberättande genom en rad föreläsningar, workshops och samtal. Våren 2023 planeras programmet utifrån temat Berättande bortom orden.
Projektet finns här:
Projektet 2022 genomfördes i samarbete med Inkonst och med stöd av Malmö Stad.
Bildvärld/Gränsland drivs av Marie Herzog och Magnus Borgkvist Johansson

Illustration: Marie Herzog

Back to Top