Previous events
OSLO - Norsk barneboksinstitutt, Lecture and workshop
MALMÖ - BILDVÄRLD/GRÄNSLAND, Lecture och workshop
MALMÖ - Pedagogiskt team, Malmö Stad, Zoom-lecture
GÖTEBORG - Open Window, Lecture och workshop
GÖTEBORG - Att bilderboksberätta , HDK-Valand, Zoom-lecture

Att illustrera icke-linjära bildberättelser (Illustrating non-linear picturebooks)
Att illustrera icke-linjära bildberättelser är ett fortbildningsprojekt i workshop- och föreläsningsformat med avsikt att synliggöra berättartekniker och dramaturgiskt tänkande inom bildberättande i bokformat. Föreläsningen belyser begränsningen som normer inom västerländskt bildberättande skapar och introducerar dramaturgi och ramverk som möjliggör alternativa typer av berättande och läsande. Huvudfokus ligger på hur man kan skapa ramverk för en bildberättelse och hur olika beslut kring layout, form, riktning och dramaturgi påverkar berättandet. Workshopen fokuserar på texten och bildens relation i förhållande till temporalitet, narrativ och sekvens.
Vi bör arbeta för en rik visuell kultur och en mångfald inom bildberättande. Normer inom västerländskt bildberättande, såsom linjära berättelsestrukturer, centralperspektiv och individuell berättarröst är inte nödvändigtvis problematiska, men de är begränsade. Detta projekt ämnar synliggöra dessa normer och arbeta med dem genom att låta linjära och icke-linjära berättarstrukturer samexistera.
Bokning: contact@marieherzog.com
Innehållet går att anpassa och skräddarsy efter era specifika behov, hör av er vid intresse så hittar vi den bästa formen för just er. Jag skickar jag gärna över kompletterande information med mer detaljerad innehållsbeskrivning för både workshops och föreläsning.
Back to Top