Ovanliga sporter
Speja förlag, 2022
Författare: Joel Berglund
Vad drömmer du om att göra? Tycker du att de vanliga sporterna är ja, alldeles för vanliga? Då är det här boken för dig! Ovanliga sporter handlar om personer som vågar sticka ut.
I nio kapitel träffar vi en person som håller på med en ovanlig sport. Det som gör sporterna ovanliga varierar. De kan vara farliga, konstiga, svåra eller helt enkelt okända.
Kan man verkligen tävla i korvätning? Vad är Timmersport? Och hur går egentligen schack-boxning till?

You may also like

Back to Top