Ovanliga yrken
Idus förlag, 2020
Författare: Joel Berglund
"Författaren Joel Berglund för oss in i nya världar genom relevanta vardagsfrågor i mycket välskriven text, och de mycket konstnärliga levandegörande illustrationerna av Marie Herzog. Vi kommer nära vanliga människor som gjort ovanliga val, ofta av lust, och inblickar i varför dessa jobb behövs via en mycket välgjord och intresseväckande bok."
BTJ nr 15 2020 Eva Lexell Törnblom

You may also like

Back to Top